تاريخ روز : سه شنبه 28 فروردین 1403

داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

"آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی به طور فوق العاده "

" شرکت داروسازی آوه سینا( سهامی عام) "

"شماره ثبت 177700 و شناسه ملی 10102200204"

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت داروسازی آوه سینا ( سهامی عام ) یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت می­شود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت  که رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/08/29  در محل تهران، خیابان ولیعصر ، ضلع شمالی پارک ساعی ، سرای محله ساعی، سالن آمفی تئاتر تشکیل می­گردد ، حضور بهم رسانند. لذا کلیه سهامداران محترم (حقیقی و حقوقی)، نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یا مستندات موید نمایندگی و وکالت به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز دوشنبه مورخ 98/08/27 در ساعات اداری به واحد سهام شرکت داروسازی آوه سینا  واقع در تهران- یوسف آباد- خ جهان آرا- خ 23 – پلاک 8 ، طبقه سوم مراجعه نمایند.

 

دستور جلسه :

         انتخاب اعضای هیئت مدیره(اصلی)

        هیئت مدیره شرکت داروسازی آوه سینا ( سهامی عام )

       تصاویر